2019-03-18 12:50Pressmeddelande

Ny handbok stöttar kommuner i digitaliseringen av detaljplanerOm IQ Samhällsbyggnad

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på www.vinnova.se/sio. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.

Kontaktpersoner

Helena Gibson Ek
Kommunikationsansvarig
Helena Gibson Ek
  • 070-375 80 90