IQ Samhällsbyggnads pressrum


Facebook

YouTube

Twitter

Nyheter

Kontaktpersoner

Helena Gibson Ek
Kommunikationsansvarig
Helena Gibson Ek
Lina Theander
Kommunikatör
Lina Theander
Anita Aspegren
VD
Anita Aspegren

Om oss

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan och verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi. Tillsammans skapar vi i IQ Samhällsbyggnad samhällsnytta genom ökad kompetens och fler innovationer inom samhällsbyggandet. Vi gör detta genom att i tät dialog med våra medlemmar och det omgivande samhället: Påverka och initiera forskning och innovation, Samla och mobilisera sektorn, Leda och samordna forskningsprogram och utvecklingsprojekt och Främja nyttiggörande.