IQ Samhällsbyggnads pressrum


Facebook

YouTube

Twitter

Nyheter

Kontaktpersoner

Anita Aspegren
VD
Anita Aspegren
Amanda Ritzman
Kommunikatör
Amanda Ritzman
Terese Lilliehorn
Kommunikatör Smart Built Environment
Terese Lilliehorn
Smart Built Environment

Om oss

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som samlar företag, akademi, offentlig sektor och organisationer i samhällsbyggnadssektorn kring forskning, innovation och utveckling. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi.