IQ Samhällsbyggnads pressrum


Facebook

YouTube

Twitter

Kontaktpersoner

Helena Gibson Ek
Kommunikationsansvarig
Helena Gibson Ek
Anita Aspegren
VD
Anita Aspegren

Om oss

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan och verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi. Tillsammans skapar vi i IQ Samhällsbyggnad samhällsnytta genom ökad kompetens och fler innovationer inom samhällsbyggandet. Vi gör detta genom att i tät dialog med våra medlemmar och det omgivande samhället: Påverka och initiera forskning och innovation, Samla och mobilisera sektorn, Leda och samordna forskningsprogram och utvecklingsprojekt och Främja nyttiggörande.