2019-05-15 04:00Pressmeddelande

45 miljoner till forskning om energieffektivt byggande och boende

DescriptionDescription

E2B2 är Energimyndighetens största program inom området energieffektivt byggande och boende. Programmet är en bred kunskapssatsning och bidrar genom forskning och innovation till en resurs- och energieffektiv bebyggelse. E2B2 består av projekt där deltagarna tar reda på hur byggnader kan bli mer energieffektiva men också hur människors vanor, val och livsstilar påverkar energianvändningen.

I den här utlysningen kan Energimyndigheten bevilja stöd på sammanlagt 45 miljoner kronor till projekt från alla aktörer som kan bidra till E2B2s mål. Utlysningen är öppen för projekt inom programmets alla områden och särskilt intressant är:

  • Marknadsnära utvecklingsprojekt, till exempel demonstrationsprojekt samt utvärderingar av nya tekniklösningar.
  • Projekt som använder samhällsvetenskaplig, beteendevetenskaplig eller systemvetenskaplig metodik.
  • Analysprojekt som nyttiggör och tillämpar Energimyndighetens genomförda mätningar av nära-nollenergibyggnader.

Projekt som beviljas stöd i utlysningen kan tidigast starta den 4 november 2019 och som längst pågå till sista december 2021.

Ansökan skickas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen senast den 10 september 2019. Den fullständiga utlysningstexten och instruktioner för hur man ansöker finns att läsa på energimyndighetens webbplats: energimyndigheten.se.

Kontakt

Anna Pettersson, programansvarig Energimyndigheten

anna.pettersson@energimyndigheten.se, 016-544 20 37

Anna Land, programansvarig IQ Samhällsbyggnad

anna.land@iqs.se, 072-554 46 61

E2B2 utförs i samarbete mellan Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad.


Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan och verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi. Tillsammans skapar vi i IQ Samhällsbyggnad samhällsnytta genom ökad kompetens och fler innovationer inom samhällsbyggandet. Vi gör detta genom att i tät dialog med våra medlemmar och det omgivande samhället: • Påverka och initiera forskning och innovation • Samla och mobilisera sektorn • Leda och samordna forskningsprogram och utvecklingsprojekt • Främja nyttiggörande