2023-06-07 10:12Pressmeddelande

AI-klivet hjälper samhällsbyggare som vill ta steget

AI Arena

Mer kunskap om AI i ledningsgrupper och hos chefer. Nu startar AI Arena upp en ny tjänst som ska ta med samhällsbyggnadssektorns aktörer in i framtiden. AI-klivet hjälper till med allt från allmän kompetenshöjning till uppstart och tillämpningar av AI som kan skalas upp och stärka sektorn.  

AI Arena heter den mötesplats för acceleration av AI-tillämpning inom samhällsbyggnadssektorn som sedan ett drygt år etablerat sig som en efterlängtad mötesplats för alla de som söker kunskap och stöd i sin utveckling och tillämpning av AI. Nu utökas verksamheten med AI-klivet, en tjänst som handfast ska stötta företag, kommuner och andra organisationer att komma i gång med AI-tillämpning - från uppstart till uppskalning.

- AI Arena kommer även fortsättningsvis verka för spridning av resultat, lösningar och kunskap och öppna upp för nätverkande genom att arrangera webbinarier, konferenser och andra möten. Men nu startar vi också AI-klivet, en tjänst som ska hjälpa aktörer som ännu inte har tagit det där steget, säger Ann-Kristin Belkert som är verksamhetsledare och har lång erfarenhet från utveckling av metoder, nätverk och arenor.

AI Arena började som en del av innovationsprogrammet Smart Built Environments strategiska satsning Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet. Nu fortsätter verksamheten AI Arena och har beviljats stöd från programmet för fortsättningsprojektet AI-klivet.

De tre organisationerna BIM Alliance, Geoforum Sverige och IQ Samhällsbyggnad är partners och kommer bidra till den fortsatta utvecklingen av arenan i samverkan med sina medlemmar.

Målet för AI Arenas verksamhet är:

• Höja kompetensen inom AI hos ledningen, chefer och personal i samhällsbyggnadssektorn
• Utforma och genomföra projekt för att tillämpa AI
• Skapa samarbeten med andra behovsägare och AI-utvecklare
• Sprida resultat från projekt internt och externt
• Skala upp resultat från projekt för en bred tillämpning av AI i hela organisationen
• Skapa möjligheter för andra aktörer att utforma samma eller liknande lösning

- Utvecklingen i omvärlden går som alla vet väldigt fort just nu. Vi vet att det finns ett behov av att både utöka sin kunskap och samverka i frågor kring AI-teknik i samhällsbyggandet. Intresset för att ta AI-klivet är redan stort, säger Ann-Kristin Belkert.


Kontaktpersoner:
Ann-Kristin Belkert, verksamhetsledare AI Arena
070-366 69 69, ann-kristin.belkert@bimalliance.se

Susanne Nellemann Ek, BIM Alliance
susanne.nellemann.ek@bimalliance.se
Anita Aspegren, IQ Samhällsbyggnad
anita.aspegren@iq.se
Sofi Almqvist, Geoforum Sverige
sofi.almqvist@geoforum.se


Läs om AI-klivet på AI Arenas
hemsida
Röster om möjligheterna med AI i samhällsbyggnadssektorn:Se en film om mötesplatsen AI Arena
Om IQ Samhällsbyggnad

BIM Alliance - läs mer på www.bimalliance.se Geoforum - läs mer på www.geoforum.se IQ Samhällsbyggna - läs mer på www.iqs.se.