2022-12-21 09:24Pressmeddelande

Emma Hult ska leda arbetet i Samhällsbyggandets Regelforum

IQ Samhällsbyggnad rekryterar Emma Hult som projektledare för Samhällsbyggandets Regelforum – ett branschinitiativ för att bidra till utveckling av befintliga och nya regelverk för byggandet.

- Jag ser fram emot att leda arbetet så att regelforum får ett starkt förtroende bland politiker, myndigheter och sektorns aktörer, så att vi har ett naturligt mandat att hantera uppkommande frågeställningar i relationerna mellan lagar, förordningar, föreskrifter, standarder och branschöverenskommelser, säger Emma Hult.

Emma Hult är byggnadsingenjör och jobbade efter examen bland annat med bygglov och kommunal planering i Jönköping. Under de senaste åtta åren har hon varit riksdagsledamot och de senaste fyra åren ordförande i civilutskottet där hon lett arbetet med samhällsplaneringsfrågor.

Emma tar i slutet av januari över efter Mårten Lindström som i närmare två år lett arbetet i Samhällsbyggandets Regelforum som är ett initiativ från branschen med syfte att utveckla befintliga och nya regelverk för samhällsbyggandet. Målet är regler som ger utrymme för modernare, effektivare och mer innovativt byggande som präglas av hållbarhet och långsiktighet.

- Vi är mycket glada över att rekrytera Emma Hult. Hennes expertis inom regelfrågor, breda nätverk och erfarenhet kommer vara värdefulla i vårt arbete, säger Anita Aspegren vd IQ Samhällsbyggnad.

Samhällsbyggandets Regelforum bidrar i arbetet med en helt ny regelmodell

Samhällsbyggandets Regelforum leds av en styrgrupp med medlemmar från de initiativtagande organisationerna: IQ Samhällsbyggnad, Byggföretagen, Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsägarna, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen, Sveriges Allmännytta och Trä- och Möbelföretagen.

- Det känns väldigt roligt att få Emma Hult som projektledare till Regelforum och vi ser fram emot att jobba tillsammans. Emmas bakgrund och erfarenheter inom politiken och offentlig verksamhet, liksom hennes ledarskapsförmågor passar precis för det förändringsarbete vi tillsammans ska driva, säger Tommy Lenberg, vd på Byggherrarna och ordförande i Samhällsbyggandets Regelforum.

 


Läs en intervju med Emma Hult:
https://www.iqs.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2022/221221-hon-ska-leda-samhallsbyggandets-regelforum/


Läs mer Samhällsbyggandets Regelforum:
https://www.iqs.se/program-och-projekt/samhallsbyggandets-regelforum/ 

För mer information:
Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad
anita.aspegren@iqs.se, 070–384 45 55


Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som samlar företag, akademi, offentlig sektor och organisationer i samhällsbyggnadssektorn kring forskning, innovation och utveckling. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi. Läs mer på www.iqs.se.