2021-06-08 12:00Pressmeddelande

Idéer för digitalisering av samhällsbyggandet finansieras i ny utlysning

Logotyp för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built EnvironmentLogotyp för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment

Idag öppnar Innovationsidén, en ny utlysning inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built En­vironment, med 3 miljoner kronor i potten. I utlysningen söks goda idéer för digitalisering av samhällsbyggandet hos start-up, små eller medelstora företag och kommuner. Förutom finansiering för att utveckla och testa en idé erbjuds möjligheten att få coachning inför ansökan till Innovationsidén.

Den 8 juni öppnar utlysningen Innovationsidén inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Syftet med utlysningen är att öka möjligheterna för framför allt små och medelstora företag och kommuner att utveckla idéer som kan leda till nya innovationer. Även större organisationer kan söka medel. Det ska i ansökan tydligt framgå hur små och medelstora företag eller kommuner kan dra nytta av resultaten.Utlysningen omfattar cirka 3 miljoner kronor och varje projekt kan maximalt söka 300 000 kronor. Smart Built Environment kan finansiera upp till halva kostnaden, resterande måste den sökande organisationen bidra med i form av tid eller pengar. Projekten kan som längst pågå i 1 år. Innovationsidén är ett komplement till programmets stora och breda årliga utlysning.

Det finns många goda idéer som kan bidra till en hållbar digitalisering av samhällsbyggandet hos företag och organisationer som är ovana vid att söka forsknings- och innovationsmedel. Med satsningen på Innovationsidén och coachningen vill vi fånga dessa, säger Kristina Gabrielii, programchef Smart Built Environment.

Som ett ytterligare stöd kan den som är intresserad av att söka medel i Innovationsidén få coachning. Coachningen är en möjlighet att få sin idé prövad av erfarna coacher och få rådgivning som kan utveckla idéer inför ansökan.

Sista ansökningsdag är den 7 september och projekten kan starta den 1 december 2021.

Webbinarier med information om utlysningen, coachningsstödet och med möjlighet att ställa frågor erbjuds vid två tillfällen, den 10 juni och den 30 juni.

Mer information

Formas webbplats finns den fullständiga utlysningstexten publicerad.

Mer information om coachningsstödet finns på Smart Built Environments webbplats.

Kontaktpersoner:

Kristina Gabrielii, programchef Smart Built Environment, 070-259 56 57
kristina.gabrielii@iqs.se

Aleh Kliatsko, forskningssekreterare Formas, 073- 539 16 64, aleh.kliatsko@formas.se


Om IQ Samhällsbyggnad

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på www.vinnova.se. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.