2020-09-18 10:07Pressmeddelande

Inbjudan: Så stoppar vi miljardförluster från byggskador och slöseri!

Byggskador och slöseri kostar omkring 100 miljarder varje år. Vad kan vi tillsammans göra för att öka nytänkande, kvalitet och resurseffektivitet i byggsektorn? Välkommen till ett webbinarium, den 23 september kl. 8.00-9.00, som arrangeras av Boverket, CMB vid Chalmers och IQ Samhällsbyggnad.

Siffrorna ovan kommer från Boverkets rapport ”Kartläggning av fel, brister och skador inom byggsektorn” (2018). En av de viktigaste orsakerna som utpekades av branschens aktörer är brist på motivation och engagemang. Är det den rådande kulturen i byggsektorn som bidrar till detta? Boverket har i en uppföljande studie undersökt projektkultur och värderingar i ett antal byggprojekt. Studien visar att det finns stora möjligheter till att förändra projektkulturen så att motivation och engagemang ökar. Men då måste man ställa krav på projektkultur tidigt i byggprocessen och aktivt arbeta med ett värdebaserat ledarskap.

Program

Tillsammans vänder vi trenden! Anders Sjelvgren, gd Boverket

Sten Philipson, Professor i etik och värderingsforskning, berättar om den studie som han gjort på uppdrag av Boverket. Studien kommer att finnas tillgänglig på Boverkets webbplats i anslutning till webbinariet.

Reflektioner från sektorn: Kajsa Hessel, ordförande Byggcheferna och Tommy Lenberg, vd Byggherrarna

Moderator: Anita Aspegren, vd IQ Samhällsbyggnad

Anmälan

Du kan anmäla dig på https://iqs.se/naetverk-och-moeten/kalendarium/200923-ledarskap/ eller kontakta Helena Gibson Ek, kommuniktionsansvarig IQ Samhällsbyggnad, helena.gibson-ek@iqs.se, 070-375 80 90.

 Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som samlar företag, akademi, offentlig sektor och organisationer i samhällsbyggnadssektorn kring forskning, innovation och utveckling. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi. Läs mer på www.iqs.se.

Kontaktpersoner

Helena Gibson Ek
Kommunikationsansvarig
Helena Gibson Ek