2022-05-17 11:40Pressmeddelande

Monica von Schmalensee tar över ordförandeklubban i IQ Samhällsbyggnad

Monica von Schmalensee, ordförande IQ SamhällsbyggnadMonica von Schmalensee, ordförande IQ Samhällsbyggnad Fotograf: Camilla Svensk

I dag höll IQ Samhällsbyggnad sin årsstämma. Till ny styrelseordförande utsågs Monica von Schmalensee som är senior rådgivare för Global utmaning, ledamot i IVA och ordförande för Form/Design Center i Malmö.

Under årsstämman valdes även 3 nya ledamöter till styrelsen; Rune Brandt, samhällsbyggnadschef på Umeå kommun, Susanne Bäckström chef för stadsutveckling på Vasakronan samt Ulla Bergström, divisionschef för Sweco Architects.

– Jag är glad och stolt över att ha fått förtroendet att leda IQ Samhällsbyggnad tillsammans med en kunnig och erfaren styrelse. Med de nyinvalda styrelseledamöterna breddar vi kompetensen i styrelsen ytterligare, säger Monica von Schmalensee.

Monica von Schmalensee tar över ordförandeskapet efter Mari Broman som varit IQ Samhällsbyggnads styrelseordförande sedan 2012. Mari Broman lämnar nu styrelsen.

Lär mer om nya ordföranden och styelseledamöterna

Den nya styrelsen i helhet:
• Monica von Schmalensee, ordförande, White Arkitekter
• Anna Bergström, Jernhusen
• Ulla Bergström, Sweco
• Rune Brandt, Umeå kommun
• Susanne Bäckström, Vasakronan
• Kajsa Hessel, Svensk Byggtjänst
• Sven Junkers, Skanska Teknik
• Christina Lindbäck, Ahlsell
• Henrik Linderoth, Tekniska högskolan i Jönköping
• Susanne Nielsen Skovgaard, Trafikverket
• Niklas Sörensen, egen konsultfirma

I IQ Samhällsbyggnads valberedning har bestått av Ola Månsson, Installatörsföretagen (sammankallande), Albert Edman, Rise, samt Ulla Bergström, Sweco. Ulla Bergström har inte deltagit i processen för valet av henne.

För ytterligare information, kontakta:

Lina Theander, kommunikatör IQ Samhällsbyggnad:
lina.theander@iqs.se, 070-752 05 73

Monica von Schmalensee, orförande IQ Samhällsbyggnad:
monica.von.schmalensee@white.se, 070-653 60 46


Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som samlar företag, akademi, offentlig sektor och organisationer i samhällsbyggnadssektorn kring forskning, innovation och utveckling. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi. Läs mer på www.iqs.se.