2019-08-23 11:37Pressmeddelande

Närmare 37 miljoner till ny kunskap om digitalisering i samhällsbyggandet

Logotyp för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built EnvironmentLogotyp för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment

Nu är det klart vilka projekt som får medel i den sjunde utlysningen inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. 16 projekt som ska bidra till digitaliseringen inom samhällsbyggandet får sammanlagt närmare 37 miljoner kronor i finansiering. De deltagande organisationerna bidrar med lika mycket i samfinansiering.

Utlysningen var inriktad på forsknings- och innovationsprojekt för fortsatt digitalisering och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande. Utlysningen omfattade programmets alla temaområden: Innovationer och nya tillämpningar, Värdekedjor och affärsmodeller, Informationsinfrastruktur och Kunskap och kompetens.

Projekten som beviljats handlar till exempel om cybersäkerhet, kommunal innovation med hjälp av hackaton, 3D-printning av stålstrukturer, AI-modeller för att minska läckage av dricksvatten samt om olika verktyg och plattformar för samverkan och samarbeten i samhällsbyggnadsprocessens olika delar. Flera av projekten adresserar också på olika sätt AR (förstärkt verklighet), VR (virtuell verklighet) och AI (artificiell intelligens).

Projekten, som startar under hösten 2019, kommer att pågå som längst i tre år.

Godkända projekt

 • Optimering av äldrehemsbyggande genom mätning
  Birgitta Bokström, Spinview Nordics
 • Digitala spårväxeln: Digitaliserade omläggningsanordningar för framtiden
  Jan Lundberg, Luleå tekniska universitet
 • Mosaik – Metod för Offentlig Sektors Arbete med InnovationsKultur
  Vilho Jonsson, Knivsta kommun
 • Smart modelleverans i infrastrukturprojekt – ökad samverkan för en digital och hållbar anläggning
  Johan Asplund, Sweco Civil
 • 3D printade kopplingar för bärande stålstrukturer inom arkitektur och samhällsbyggnad
  Christopher Williams, Chalmers tekniska högskola
 • Effektivare förvaltning och underhåll av infrastruktur med augmented reality
  Rasmus Rempling, Chalmers tekniska högskola
 • BIM i förvaltning – från prototyp till global revolution
  Nils Berglund, Vyer Technologies
 • Digitaliserade miljö- och klimatkrav genom hela upphandlingskedjan
  Jeanette Green, IVL Svenska Miljöinstitutet
 • Projektorganisationens olika roller i en digitaliserad byggprocess: Interaktionen mellan tekniska möjligheter och sociala realiteter
  Susanne Engström, Luleå Tekniska Högskola
 • Ordning i RörANN – en smart ANN-modell för minskat läckage på dricksvattennätet
  Johanna Sörensen, Sweden Water Reasearch
 • Nationell digital upphandlingscentral för hållbart byggande bland privata fastighetsägare
  Thomas Sundén, Sustainable Innovation
 • Cybersäkerhet för digitala processer inom samhällsbyggnadssektorn
  Rikard Espling, KRESP Projektledning
 • Kollaborativ informationsinfrastruktur i sjukhusbygge
  Christian Koch, Chalmers tekniska högskola
 • Den obrutna informationskedjan för brandskydd
  Michael Strömgren, Briab Brand och Riskingenjörer
 • Simultaneous remote urban co-design network
  Petra Juhlin, Lindholmen Science Park
 • Digitaliserad samverkan mellan Länsstyrelsen och kommuner i Västra Götaland för effektivare planprocesser
  Christina Gustafsson, Länsstyrelsen Västra Götaland

Läs mer om projekten på smartbuilt.se.

Mer information kontakta:

Kristina Gabrielii, programchef, Smart Built Environment, 070-259 56 57, kristina.gabrielii@iqs.se

Katarina Buhr, forskningssekreterare, Formas, 073-068 60 08, katarina.buhr@formas.se


Om IQ Samhällsbyggnad

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på www.vinnova.se/sio. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.

Kontaktpersoner

Helena Gibson Ek
Kommunikationsansvarig
Helena Gibson Ek