2020-06-02 07:25Pressmeddelande

Nordic ConTech Talks: Hur kan Coronakrisen främja innovation i samhällsbyggnadssektorn?

Coronaviruset har vänt upp och ner på tillvaron och samhällsbyggnadssektorn behöver nu ställa om för att framtidssäkra branschen. Branschinitiativet Nordic ConTech lanserar därför en serie webbinarier där vi ställer frågan: ”Hur kan vi på bästa sätt bygga bra samhällen i en förändrad värld”?

 

Det finns mycket som vi inom samhällsbyggnadssektorn kan lära av Covid-19, inte minst när det gäller digitaliseringens möjligheter. I Sverige finns en stark innovationskraft och behovet av en utökad utvecklingstakt är stort. Därför går nu Svensk Byggtjänst och Smart Built Environment samman tillsammans med Infra Sweden2030, Byggföretagen och Installatörsföretagen och adresserar dessa viktiga frågor i en serie webbaserade seminarier under namnet Nordic ConTech Talks Live.

 

– Nu är det hög tid att fundera på hur vi ska bygga framtidens samhällen i en förändrad värld. Pandemin har på ett akut sätt aktualiserat frågan och det tror jag att vi kan dra nytta av. Krisen kommer att pusha fram nya lösningar på ett mycket snabbare sätt än om vi inte hade drabbats av coronaviruset, menar Urban Månsson, vd på Svensk Byggtjänst.

 

Kristina Gabrielii, programchef för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment, är också hon inne på krisens förmåga att bidra till positiva förändringar i samhällsbyggnadssektorn:

 

– Forskning och innovation är viktiga pusselbitar när vi ska ställa om till ett modernt, effektivt och hållbart samhällsbyggande. Framför allt är digitaliseringen en möjliggörare för att vi ska åstadkomma förändring. Corona-krisen visar att vi snabbt kan ställa om till nya sätt att arbeta, mötas och göra affärer. Om vi kan ta tillvara dessa erfarenheter och nyttja den kunskap och de innovationer som tas fram inom olika forsknings- och innovationsprojekt kan vi öka tempot på omställningen av sektorn.

 

I det första kostnadsfria webbinariet bjuder vi in till diskussion om hur ny teknik, nya metoder och arbetssätt och innovation kan utveckla branschen och göra den till en vinnare. Frågeställningarna rör branschens möjligheter att ställa om efter Coronapandemin, hur den närmaste framtiden ser ut, hur krisen kan hjälpa oss att anamma nya metoder och arbetssätt samt hur vi på bästa sätt kan utnyttja den förändringsvilja som nu råder.

 

Medverkar gör Göran Lindsjö, internationell AI-rådgivare, Ali Sadeghi investeringsdirektör på Trafikverket, Mia Wahlstein, CIO på Midroc och Katarina Nylander, arbetande styrelseledamot på Spotscale.

 

När: 11 juni kl 13.00-14.00

Anmälan: Länk

 

Program:

Hur påverkar digitalisering och AI samhället efter krisen?

Liksom i tidigare kriser ser denna kris ut att innebära en snabbt ökad användning av ny teknik. I detta fall är det digitalisering och AI som redan under krisen haft stor påverkan på samhället. Hur kan vi förvänta oss att det ser ut efter krisen? Hur påverkar det samhället i stort och i synnerhet samhällsbyggnadssektorn?

Talare: Göran Lindsjö

 

Digitaliseringens möjligheter för branschen i spåren av Corona

Panelsamtal med:

Ali Sadeghi, Trafikverket

Katarina Nylander, Spotscale

Mia Wahlstein, MidrocOm IQ Samhällsbyggnad

Nordic ConTech är en plattform för innovativ utveckling i samhällsbyggnadssektorn. Bakom konceptet står Svensk Byggtjänst med projektet Bygg 4.0 och Nordbygg som partners. Inom ramen för Nordic ConTech Talks tillkommer de strategiska innovationsprogrammen Smart Built Environment och Infra Sweden 2030 tillsammans med branschorganisationerna Byggföretagen och Installatörsföretagen som parter.

Kontaktpersoner

Kristina Gabrielii
Programchef Smart Built Environment
Kristina Gabrielii
Helena Gibson Ek
Kommunikationsansvarig
Helena Gibson Ek