2020-06-16 05:04Pressmeddelande

Nu kopplas byggplatsen upp med egen webbplats

Loggotype med texten Smart Built Environment - Uppkopplad byggplatsUppkopplad byggplats är ett testbäddsprojekt inom Smart Built Environment

Uppkopplad byggplats är ett testbäddsprojekt som som fokuserar på digitalisering och som har byggarbetsplatsen i fokus. Nu har projektet fått en egen webbplats, uppkoppladbygg.se!

Uppkopplad byggplats är ett testbäddsprojekt som arbetar med digitaliseringsprojekt på byggarbetsplatser. Projektet fokuserat främst på byggplatsens planerings-, produktions- och försörjningsprocesser. I projektet samarbetar Linköpings universitet med Luleå tekniska universitet och flera olika företag. Syftet är att möjliggöra en hållbar effektivisering av byggandet med digitalisering som katalysator.

Uppkopplad byggplats är ett projekt inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment, vars syfte är att utveckla ett mer hållbart samhällsbyggande utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger. Nu laseras en webbplats för att samla resultat och erfarenheter som kommer ur Uppkopplad byggplats.

När vi stänger testperioden i slutet av 2020 räknar vi med att ha genomfört runt 25 tester i samarbete med våra testbäddsvärdar. Med bas i kunskapsinhämtningen från testerna jobbar vi vidare mot det långsiktiga målet, att skapa den smarta, uppkopplade byggplatsen med tillhörande smarta försörjningskedjor och planeringsprocesser. Vi vill att Uppkopplad byggplats blir en kunskapsbank som leder till ett tekniskt språng för byggbranschen, säger Martin Rudberg, professor vid Linköpings universitet och projektledare för Uppkopplad byggplats.

Testbäddsverksamheten sker inom fem testbäddsprojekt med olika inriktning. Varje testbäddsprojekt har en eller flera organisationer som testbäddsvärdar. Värdarna leder arbetet med testerna och säkerställer att byggarbetsplatser finns tillgängliga för att genomföra och utvärdera tester.

På den nya webbplatsen uppkoppladbygg.se kan alla intresserade följa arbetet i de fem tesbäddsprojekten:

Vill du veta mer, kontakta oss!

Terese Lilliehorn, IQ Samhällsbyggnad
Kommunikatör Uppkopplad byggplats
070-682 68 28
terese.lilliehorn@iqs.se

Martin Rudberg, professor i bygglogistik, Linköpings Universitet
Projektledare Uppkopplad byggplats
martin.rudberg@liu.se
013-28 15 66

 Om IQ Samhällsbyggnad

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på www.vinnova.se/sio. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.

Kontaktpersoner

Terese Lilliehorn
Kommunikatör
Terese Lilliehorn
IQ Samhällsbyggnad, Smart Built Environment, BIM Alliance