2020-02-07 09:00Pressmeddelande

Ny guide för digitala lösningar på byggplatser

Logotyp för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built EnvironmentLogotyp för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment

Digitaliseringen av byggbranschen går snabbt och innebär stora möjligheter att effektivisera, kapa kostnader och hitta klimatsmarta lösningar. Projektet ”Test i verkliga byggprojekt” har studerat testmetodik för implementering av digitala lösningar i pågående byggprojekt. Resultatet har sammanfattats i en guide och hjälper företag att genomföra nya digitala projekt på byggplatser.

– Bygg- och anläggningsbranschen inklusive fastighetsbranschen står idag för en femtedel av Sveriges klimatpåverkan och den siffran måste ner. Digitaliseringen är då ett viktigt verktyg. För att snabba på utvecklingen och sänka tröskeln för att implementera nya innovationer ville vi samla och sprida lärdomar och erfarenheter från olika företag som testat digitala tekniker i byggprojekt, säger projektdeltagare Eleonore Gustafsson, Different Advokat. 

Projektet synliggör både framgångsfaktorer och utmaningar kopplade till digitaliseringssatsningar ute på byggarbetsplatser. Projektets resultat har sammanfattats i en guide som innehåller kunskap och lärdomar från ett antal skarpa tester. Guiden ska stötta företag och organisationer inom samhällsbyggnadssektorn i deras digitaliseringsresa och kan ses via en lättillgänglig webbsida.

– Fördelarna med ett digitaliserat byggande är många, det kan öka säkerheten, effektivisera och kvalitetssäkra processerna och minimera spill och onödig logistik. Vi hoppas att den här guiden kan stötta de som är nyfikna att testa men inte riktigt vågar eller vet var man ska börja, säger Soon Hammarström, projektledare för Test i verkliga byggprojekt.

Projektet Test i verkliga byggprojekt är ett strategiskt projekt inom Smart Built Environment och har delfinansierats av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond. I projektet, som pågått från november 2018 till januari 2020, medverkade SOON.NU, Sustainable Innovation, FOJAB, Different Advokat och Skanska.

Mer information

Hela guiden går att ta del av via www.skarpatester.com

Mer information om projektet Test i verkliga byggprojekt

Kontaktpersoner:

Soon Hammarström, projektledare Test i verkliga byggprojekt, 076-044 40 17, soon.hammarstrom@soon.nu

Helena Gibson Ek, kommunikationsansvarig Smart Built Environment, 070-375 80 90, helena.gibson-ek@iqs.se


Om IQ Samhällsbyggnad

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.

Kontaktpersoner

Helena Gibson Ek
Kommunikationsansvarig
Helena Gibson Ek