2019-03-18 12:50Pressmeddelande

Ny handbok stöttar kommuner i digitaliseringen av detaljplaner

En ny digital handbok ger konkreta tips och råd till landets kommuner i arbetet med att digitalisera och vektorisera nya och gamla detaljplaner. Handboken är framtagen av projektet DigSam, Digital Samhällsbyggnadsprocess, som drivs inom ramen för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment.

Digitaliseringen av detaljplaner är en viktig pusselbit i en digitaliserad samhällsbyggnadsprocess. Handboken ger konkreta tips och råd från olika kommuner som ligger i framkant i arbetet med digitalisering av detaljplaner. Handboken beskriver hur man kommer igång med processen, vilka kompetenser och vilken organisation som behövs och ger exempel på arbetssätt och flöden.

–  Digitala detaljplaner möjliggör en snabbare process och öppnar upp för innovativa tjänster, även utanför samhällsbyggnadssektorn. Med vår handbok vill vi stötta kommunerna i att komma igång med digitaliseringsarbetet och sprida goda exempel och erfarenheter från kommuner som ligger långt framme, säger Elisabeth Argus, projektledare för DigSam.

Första versionen lanserad på DigSams webb

En första beta-version av handboken finns nu tillgänglig på projektets webbplats och lanseras i samband med konferensen Position för digitalt samhällsbyggande 2030 på Kistamässan den 19-20 mars.

Flera aktörer inom samhällsbyggnadssektorn är involverade i arbetet med handboken. I arbetsgruppen finns Metria, Kävlinge, Helsingborg, Göteborg och Örebro kommun. Även Boverket och Lantmäteriet är engagerade. Boverket har i uppdrag av regeringen att ta fram föreskrifter för detaljplaner och tar del av DigSam-projektets material i arbetet med vägledning.

DigSam – digitaliserad samhällsbyggnadsprocess

Det strategiska projektet DigSam arbetar för att skapa ett obrutet digitalt standardiserat informationsflöde med särskilt fokus på processens tidiga planeringsskeden. Projektet är finansierat av Vinnova och sektorn samfinansierar med lika mycket. Handboken för digitala detaljplaner är ett av fem delprojekt. Mer om projektet på smartbuilt.se/digsam.

Till Digital handbok för digitala detaljplaner

Kontakt:
Projektledare DigSam: Elisabeth Argus, digital strateg och vd på Bonacordi. Tel: 076-764 41 00, elisabeth.argus@bonacordi.se.

Delprojektledare handboken: Frida Hammarlind, teamledare och planarkitekt på detaljplaneenheten i Örebro kommun. Tel: 019-21 13 39,  frida.hammarlind@orebro.seOm IQ Samhällsbyggnad

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på www.vinnova.se/sio. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.

Kontaktpersoner

Helena Gibson Ek
Kommunikationsansvarig
Helena Gibson Ek