2019-10-22 15:20Pressmeddelande

Ny programstyrelse för Smart Built Environment

DescriptionDescription

Idag höll det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment årsstämma i Stockholm. Under årsstämman valdes en ny programstyrelse med tre nya ledamöter: Robin Teigland, Chalmers, Johan Lindersson, WSP, och Johan Martinsson, Installatörsföretagen. Ronny Andersson, FoI-chef på Cementa, omvaldes som ordförande för programstyrelsen.

 

Den nya programstyrelsen

Ronny Andersson, FoI-chef Cementa - ordförande

Christina Claeson-Jonsson, FoU-chef NCC

Ulrika Jansson, förvaltningschef Stadsbyggnadskontoret Örebro Kommun

Petra Jenning, partner FOJAB arkitekter

Johan Lindersson, chef på avdelningen Bro- och Vattenbyggnad WSP

Johan Martinsson, branschchef Installatörsföretagen

Anders Sandin, divisionschef Geodata Lantmäteriet

Jörgen Simu, avdelningschef Omvärld och st f direktör investering Trafikverket

Robin Teigland, professor Management of Digitalization Chalmers

Ronny Wahlström, Funktionschef Produktion, Operationell Effektivitet Skanska

Valberedningen har bestått av Saga Hellberg, Byggherrarna, Jan Byfors, NCC, och Elisabeth Argus, BonaCordi. Den nya valberedning, som valdes vid årsstämman, består av Jan Byfors, NCC, Elisabeth Argus, BonaCordi och Birgitta Olofson, Tyréns.

För ytterligare information kontakta:

Helena Gibson Ek, kommunikationsansvarig Smart Built Environment/IQ Samhällsbyggnad, 070-375 80 90, helena.gibson-ek@iqs.se.

Ronny Andersson, ordförande programstyrelsen Smart Built Environment, 070-845 63 27, ronny.andersson@cementa.se.Om IQ Samhällsbyggnad

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på www.vinnova.se/sip. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.

Kontaktpersoner

Helena Gibson Ek
Kommunikationsansvarig
Helena Gibson Ek