2019-05-14 12:45Pressmeddelande

Pressinbjudan: Projektkonferens Uppkopplad byggplats

DescriptionDescription

Den 21 maj är det dags för en första projektkonferens i det omtalade projektet Uppkopplad byggplats, inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Konferensen bjuder på information om projektet som helhet och om de fyra uppkopplade byggplatserna och vad som händer där.

I projektet Uppkopplad byggplats samarbetar Luleå tekniska universitet med Linköpings universitet och ett trettiotal företag inom bygg- och telekomsektorn för att möjliggöra digitalisering av byggplatser i syfte att effektivisera svensk byggsektor. Fyra uppkopplade byggplatser fungerar som testbäddar för att pröva befintlig teknik och undersöka hur byggsektorn kan nyttja den på bästa sätt. Under konferensen presenteras också de första projektresultaten. Omkring 100 personer är anmälda till konferensen.

Projektet ingår i regeringens strategiska samverkansprogram ”Uppkopplad industri och nya material”. Projektet har en budget på omkring 43 miljoner kronor och ska pågå i tre år. Vinnova bidrar med cirka 20,5 miljoner kronor och resten samfinansieras från de deltagande företagen och organisationerna.

Tid: Tisdagen den 21 maj, klockan 10.00-15.30 (registrering från 9.30)

Plats: Teatern, Gröna Lund, Stockholm

Fullständigt program för projektkonferensen

Representanter från media är välkomna att närvara under hela eller delar av dagen. För anmälan och mer information kontakta kommunikationsansvarig Helena Gibson Ek, helena.gibson-ek@iqs.se eller 070-375 80 90.


Om IQ Samhällsbyggnad

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på www.vinnova.se/sip. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.

Kontaktpersoner

Helena Gibson Ek
Kommunikationsansvarig
Helena Gibson Ek