2021-05-17 11:34Pressmeddelande

Stöd och coachning för goda idéer som leder till digitalisering av samhällsbyggandet

Logotyp för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built EnvironmentLogotyp för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment

I en ny utlysning söker Smart Built Environment goda idéer hos start-up, små eller medelstora företag och kommuner. Förutom finansiering för att utveckla och testa en idé erbjuds möjligheten att få coachning inför ansökan.

Den 8 juni öppnar utlysningen Innovationsidén inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Syftet med utlysningen är att öka möjligheterna för framför allt små och medelstora företag och kommuner att utveckla idéer som kan leda till nya innovationer. Även större organisationer kan söka medel. Det ska då i ansökan tydligt framgå hur små och medelstora företag eller kommuner kan dra nytta av resultaten.

Utlysningen omfattar cirka 3 miljoner kronor och varje projekt kan maximalt söka 300 000 kronor. Smart Built Environment kan finansiera upp till halva kostnaden, resterande måste den sökande organisationen bidra med i form av tid eller pengar. Projekten kan som längst pågå i 1 år.

– Innovationsidén är ett komplement till programmets stora och breda årliga utlysning. Det finns många goda idéer som kan bidra till en hållbar digitalisering av samhällsbyggandet hos företag och organisationer som är ovana vid att söka forsknings- och innovationsmedel. Med satsningen på Innovationsidén och coachningen vill vi fånga dessa. I förlängningen hoppas vi att några av de idéer som utvecklas kan ta nästa steg och söka i den årliga utlysningen, säger Kristina Gabrielii, programchef Smart Built Environment.

Som ett ytterligare stöd kan den som är intresserad av att söka medel i utlysningen få coachning.

– Coachningen är en möjlighet att få sin idé prövad av erfarna coacher och få rådgivning som kan utveckla idén inför ansökan. Eftersom utlysningen stänger redan den 7 september vill vi att intresserade kontaktar oss så snart som möjligt, säger Mårten Lindström som är projektledare för coachningsstödet.

Intresserade kan anmäla sig för coachning via Smart Built Environments webbplats från den 25 maj. Den anmälda idéen matchas ihop med någon av de omkring 25 coacher, med en bred variation av kompetenser, som är knutna till programmet.

Mer information

Mer information om Innovationsidén och coachningsstödet finns på Smart Built Environments webbplats. Den fullständigt utlysningstexten publiceras på Formas webbplats när utlysningen öppnar den 8 juni.

Webbinarier med information om utlysningen, coachningsstödet och möjlighet att ställa frågor erbjuds vid två tillfällen, den 10 juni och den 30 juni.

Kontakta gärna:

Kristina Gabrielii, programchef Smart Built Environment, kristina.gabrielii@iqs.se

Mårten Lindström, projektledare Coachningsfunktion, marten.lindstrom@more10ab.seOm IQ Samhällsbyggnad

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.

Kontaktpersoner

Helena Gibson Ek
Kommunikationsansvarig
Helena Gibson Ek