2020-11-09 07:46Pressmeddelande

Stor kraftsamling på AI i samhällsbyggandet startar

Emma Henriksson, delprojektledare och Mariell Juhlin, projektledareEmma Henriksson, delprojektledare och Mariell Juhlin, projektledare

Nu startar en kraftsamling på AI i samhällsbyggandet inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Projektet ska bland annat inspirera och skapa insikt kring möjligheterna med AI och vara en kunskapsplattform för AI inom samhällsbyggandet.

Potentialen för AI inom samhällsbyggandet är stor. Projektet Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet är en strategisk satsning för att engagera viktiga parter i samhällsbyggnadssektorns förändringsarbete. Resultatet från projektet och andra AI-projekt inom programmet blir en plattform för Smart Built Environments fortsatta satsningar inom AI-området.

Projektet utgörs av omvärldsbevakning, internationell samverkan och praktisk tillämpning av AI i flera användarfall. Användarfallen inriktar sig på att utveckla och testa AI-lösningar inom planering, produktion/projektering och förvaltning, Genom användarfallen kan företag och organisationer tillsammans demonstrera såväl affärs- som samhällsnyttor med AI.

Projektet startar nu och ska avslutas i december 2022. Under en uppstartsfas, fram till mars 2101, genomförs bland annat fyra serier av innovationslabb tillsammans med behovsägare, ekosystemsaktörer och AI-specialister. Syftet är att generera minst tre användarfall för test av AI-lösningar som har potential att skapa både affärs- och samhällsnyttor under genomförandefasen.

– Många företag och organisationer har redan räckt upp handen och vill vara med. Men det finns fortfarande stora möjligheter för flera att delta i utvecklingen av idéer för möjliga användarfall eller att vara med i referensgrupper för att följa och bidra i användarfallen och ta del av omvärldsbevakningen, säger Mariell Juhlin, vd för Policy Impact AB och projektledare för Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet.

Mer information

Läs mer om projektet på Smart Built Environments webbplats.

Kontaktpersoner:

Mariell Juhlin, projektledare, Policy Impact AB, 070-366 90 29, mariell.juhlin@policy-impact.se

Emma Henriksson, delprojektledare, Novas House AB, 070-300 29 96, emma@novashouse.seOm IQ Samhällsbyggnad

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Läs mer på www.vinnova.se. Smart Built Environment samordnas av IQ Samhällsbyggnad.

Kontaktpersoner

Helena Gibson Ek
Kommunikationsansvarig
Helena Gibson Ek