2023-09-01 09:12Pressmeddelande

Ta del av nya lösningar för framtidens smarta samhällsbyggande

Kvinna, skog och stadIllustrativ bild

Nya program för digitala arbetsflöden, system för klimatdeklarationer, digitala affärsmodeller och tillämpad AI och digitala tvillingar. Nu har du chans att höra om det senaste inom utvecklingen av digitala verktyg och tekniker som kan skynda på omställningen till ett mer resurseffektivt och konkurrenskraftigt samhällsbyggande. Smart Built Environment presenterar några av de senaste projekten inom sitt program och bjuder på framtidsspaningar, mingel och samtal om vägen från idé till implementering och tillämpning. 

Är du nyfiken på forskning, utveckling och innovation i samhällsbyggandet? Vill du veta hur den senaste utvecklingen påverkar företag, kommuner, myndigheter och akademi?  Välkommen till ett kunskaps- och nätverksevent på Scandic i Göteborg den 5 september 2023. 

Utvecklingen av ny teknik, nya affärsmodeller och processmodeller inom samhällsbyggande är en av nycklarna till att vi kan accelerera utvecklingen av ett resurseffektivt, säkert och hållbart samhällsbyggande. Smart Built Environment är ett svenskt strategiskt innovationsprogram som startade 2016 och har till syfte att stötta samhällsbyggnadssektorns digitalisering genom forskning utveckling och innovation. Bakom programmet står de statliga forskningsfinansiärerna Formas, Vinnova och Energimyndigheten, som tillsammans med behovsägarna finansierar projekten i programmet. 

Varmt välkommen att träffa oss och flera av de forskare och projektledare som tagit fram nya lösningar inom ramen för vårt program. Vi träffas på Scandic Göteborg Central, Vikingsgatan 7. Du anmäler dig som pressdeltagare genom att skicka ett e-post till info@smartbuil.se.

Obs, samma dag under förmiddagen håller InfraSweden och Smart Built Environment möte om finansiering av projekt. Mötet sker i samma lokal, anmäl dig gärna också till det mötet!

Program tisdag 5 september, kl.12-17.30

Moderator: Erica Sjölin

12.00 Mingellunch

13.00 Välkomna
Kristina Gabrielii och Cristina Lázaro, Smart Built Environment

Digitaliserings-drivna värden – spaning om nya affärsmodeller
Martin Löwstedt och Viktoria Sundquist, Chalmers

Kort workshop om affärsmodeller

Digitalisering av CIX-verktyget
Emma Östlund, ETTELVA

"Bettan murar" – Praktisk implementering av robotiserat murande
Henrik Malm, FOJAB arkitekter
Mathias Haage, Lunds Tekniska Högskola

Kaffe

Människan och ny teknik- möjligheter och förändrade roller?
Ramin Karim, LTU
Christina Claeson-Jonsson, NCC
Henrik Malm, FOJAB arkitekter

Byggherrelyftet
Staffan Bolminger

3CIM – resultat, implementation och etablering
Ola Setterby, Göteborgs stad

AI och digitala tvillingar- ökad transparens och bättre städer med mer data?
Eric Jeansson, Göteborgs stad
Peter Karlsson, Akademiska Hus
Ann-Kristin Belkert, AI-klivet

17.00 Avslutande mingel


Om IQ Samhällsbyggnad

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Kansliet finns hos IQ Samhällsbyggnad som är en medlemsorganisation som samlar företag, akademi, offentlig sektor och organisationer i samhällsbyggnadssektorn kring forskning, innovation och utveckling. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi. Läs mer på www.iqs.se.