2022-12-01 05:45Pressmeddelande

Tio innovativa idéer för hållbart digitalt samhällsbyggande får medel

Logotyp Smart Built EnvironmentLogotyp för det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment

Digital rumsbeskrivning, uppkopplade pumpar, hållbarhetssimulering. Nu är det klart vilka projekt som beviljats medel i utlysningen "Innovationsidén" inom det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Det är tio spännande projekt som visar vägen mot ett hållbart samhällsbyggande med hjälp av digitalisering.

Utlysningen Innovationsidén är ett komplement till Smart Built Environments årliga stora och breda utlysning. Syftet med utlysningen är att öka möjligheterna för framför allt små och medelstora företag och kommuner att utveckla idéer som kan leda till nya innovationer.

När utlysningen stängde hade det kommit in 33 ansökningar om projekt, det är rekordmånga för den här utlysningsformen. Det visar att det finns ett stort intresse från mindre företag och kommuner för att driva projekt. Många av projekten som beviljats leds också av organisationer som inte tidigare deltagit i Smart Built Environments projekt, det tycker vi är väldigt kul att se, säger Kristina Gabrielii, programchef Smart Built Environment.

Projekten som beviljats rör sig inom en rad olika områden som alla handlar om hur vi kan nå en bättre hållbarhet med hjälp av digitalisering. Projekten hanterar till exempel utredningar om öppna data, 3D-stickning för samhällsbyggande, uppkopplade pumpar, digitala tvillingar, minskad resursförbrukning,  digital rumsbeskrivning, hållbarhetssimulering, digital vvs-projektering, transportflödesanalys och granskning av BIM-modeller i Revit.

Nästa omgång av Innovationsidén öppnar i början av nästa år. Även denna gång kan den som är intresserad av att söka medel i Innovationsidén få coachning. Coachningen är en möjlighet att få sin idé prövad av erfarna coacher och få rådgivning som kan utveckla idéer inför ansökan.

Läs mer om projekten i Innovationsidén på smartbuilt.se

Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment stöttar samhällsbyggnadssektorns gemensamma digitaliseringsarbete - genom forskning, utveckling och innovation - i syfte att bidra till att förverkligar ett byggande som är billigare, snabbare och mer hållbart.

Beviljade projekt

Tekniska utredningar inom samhällsbyggnadsprocessen som öppen data
Torbjörn Rost, Östersunds kommun

Knit link – en länk mellan textil- och byggindustrin: utveckling av nya tjänster för 3D-stickning i samhällsbyggandet
Edvin Bylander, Our Group AB

Uppkopplad styrning av pumpar – för effektiv, trygg och hållbar användning av dricksvattenbrunnar
Rikard Tidala, Aqvify AB

Gemensamhetsanläggning som digital tvilling
Hans Christensen, Samverkansplatsen i Stockholm AB

Färdiga digitala kravdefinitioner för effektiv kontroll och minskad resursförbrukning
Robert af Wetterstedt, Bjerking och Per Linder, RED Management

Rumsbeskrivning 2.0
Ivana Komatina, ARKIVIST Group AB

Hållbarhetssimulator
Anna Martin Bell, Proposphere Services AB

Digitalisering av process och information kopplad till VVS-projektering
Per-Olof Klarström, Klarström Ingenjörsbyrå AB

Integrerad och digitaliserad transportflödesanalys för stadsutveckling
Jesper Lundgren, Prolog Bygglogistik AB

Automatisk granskning av BIM-modeller gentemot kravställning – direkt i Revit
Nicholas Alvén, Nikolai Development AB

För mer information kontakta:

Kristina Gabrielii, programchef Smart Built Environment, 070-259 56 57
kristina.gabrielii@iqs.se

Aleh Kliatsko, forskningssekreterare Formas, 073- 539 16 64, aleh.kliatsko@formasOm IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som samlar företag, akademi, offentlig sektor och organisationer i samhällsbyggnadssektorn kring forskning, innovation och utveckling. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi. Läs mer på www.iqs.se.

Kontaktpersoner

Kristina Gabrielii
Programchef Smart Built Environment
Kristina Gabrielii