2018-09-06 12:53Pressmeddelande

Utlysning: 30 mkr till kunskap om energieffektivt byggande och boende

null

E2B2 är en bred kunskapssatsning inom området energieffektivt byggande och boende. Programmet ska genom forskning och innovation bidra till en resurs- och energieffektiv byggd miljö. E2B2 består av projekt där deltagarna tar reda på hur byggnader kan bli mer energieffektiva men också hur människors vanor, val och livsstilar påverkar energianvändningen.

I den här utlysningen kan Energimyndigheten bevilja stöd till projekt på sammanlagt 30 miljoner kronor. Utlysningen är öppen för projekt inom programmets alla områden men några ämnen är särskilt intressanta:

  • Marknadsnära utvecklingsprojekt som exempelvis demonstrationsprojekt eller utvärderingar av nya tekniklösningar
  • Samhällsplanering och arkitektur för ökad energieffektivisering i ny och befintlig bebyggelse
  • Analys av näranollenergibyggnader med utgångspunkt från Energimyndighetens databas med mätningar

Projekt som beviljas stöd i utlysningen kan tidigast starta  sista januari 2019 och som längst pågå till sista december 2021.

Ansökan skickas in via Energimyndighetens elektroniska ansökningsverktyg E-kanalen senast den 6 november. Den fullständiga utlysningstexten och instruktioner för hur man ansöker finns att läsa på www.E2B2.se.

Kontakt

Anna Land, programansvarig E2B2:
anna.land@iqs.se, 072-554 46 61

David Bohn Stoltz, biträdande programledare E2B2
david.bohn.stoltz@iqs.se, 072-20 67 714

Jörgen Sjödin, handläggare för E2B2 på Energimyndigheten: 
jorgen.sjodin@energimyndigheten.se, 016-544 21 38

 

E2B2 utförs i samarbete mellan Energimyndigheten och IQ Samhällsbyggnad.

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan och verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi. Tillsammans skapar vi i IQ Samhällsbyggnad samhällsnytta genom ökad kompetens och fler innovationer inom samhällsbyggandet. Vi gör detta genom att i tät dialog med våra medlemmar och det omgivande samhället:

  • Påverka och initiera forskning och innovation
  • Samla och mobilisera sektorn
  • Leda och samordna forskningsprogram och utvecklingsprojekt
  • Främja nyttiggörande


Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en unik medlemsorganisation för företag och organisationer i samhällsbyggnadssektorn som är intresserade av forskning och innovation. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan verkar i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi.

Kontaktpersoner

Kristina Gabrielii
Programchef Smart Built Environment
Kristina Gabrielii
Olle Samuelson
FoI-strateg, strategisk programledning Smart Built Environment
Olle Samuelson
Helena Gibson Ek
Kommunikationsansvarig
Helena Gibson Ek