2022-05-24 11:24Pressmeddelande

Välkommen på konferens om hur nya byggregler påverkar samhällsbyggandet

Boverket inför ett nytt funktionsinriktat regelverk. Byggsektorns aktörer får därmed ett ökat ansvar och inflytande för tillämpningen. Välkommen på digital konferens den 1 juni där vi lyfter perspektiv inifrån, och utanför, byggsektorn.

Vi ser nya byggregler inom några år – nu är det läge att påverka

Efter flera år av utredningar arbetar Boverket nu med projektet Möjligheternas byggregler, där planen är att dagens bygg- och konstruktionsregler ska ersättas av nya föreskrifter från halvårsskiftet 2024.

Åtta stora branschorganisationer har gemensamt tagit initiativ till Samhällsbyggandets Regelforum, som svarar för att koordinera sektorns engagemang, i nära samarbete med Boverket och berörda organisationer inom standardisering och branschregler.

Vid den digitala konferens onsdagen den 1 juni kl. 10-12 presenteras tankarna bakom förändringen och om det pågående och planerade arbetet.

Talare i programmet
 • Anders Sjelvgren, gd Boverket
 • Anders Hermansson, Svensk Sjöfart
 • Annica Carlsson, Equator Arkitekter
 • Carina Weir, Enköpings Hyresbostäder
 • Christian Sterner, Svensk Byggtjänst
 • Dan Nilsson, SIS
 • Jonas Edahl, Boverket
 • Jonas Högset, Sveriges Allmännytta
 • Kristina Gabrielii, IQ Samhällsbyggnad och Samhällsbyggandets Regelforum
 • Lars Redtzer, Byggföretagen och Samhällsbyggandets Regelforum
 • Linnea Moberg, Gar-Bo
 • Mårten Lindström, projektledare Samhällsbyggandets Regelforum
 • Nancy Mattsson, JM Bostad
 • Pia Hermansson, Föreningen Sveriges Byggnadsinspektörer
 • Robert Grahm, Skanska
 • Stefan Lindbäck, Lindbäcks Group
 • Thomas Helmerson, Säker Vatten AB
 • Tommy Lenberg, Byggherrarna  och Samhällsbyggandets Regelforum
 • Tore Strandgård, Incoord
 • Yvonne Svensson, rättschef Boverket

Har du frågor? Kontakta Mårten Lindström, projektledare för Samhällsbyggandets Regelforum.


Samhällsbyggandets Regelforum

Samhällsbyggandets Regelforum samordnas av IQ Samhällsbyggnad. Verksamheten byggs successivt upp och leds av en styrgrupp med medlemmar från de initiativtagande organisationerna: IQ Samhällsbyggnad, Byggföretagen, Byggherrarna, Byggmaterialindustrierna, Fastighetsägarna, Innovationsföretagen, Installatörsföretagen, Sveriges Allmännytta och Trä- och Möbelföretagen.Om IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är en medlemsorganisation som samlar företag, akademi, offentlig sektor och organisationer i samhällsbyggnadssektorn kring forskning, innovation och utveckling. Vi kombinerar forsknings- och innovationsfrågor med gränsöverskridande samverkan i skärningspunkten mellan näringsliv, politik, civilsamhälle och akademi. Läs mer på www.iqs.se.

Kontaktpersoner

Kristina Gabrielii
Programchef Smart Built Environment
Kristina Gabrielii
Terese Lilliehorn
Kommunikatör Smart Built Environment
Terese Lilliehorn
Smart Built Environment